Regioteam
Overijssel

Wie staan je te woord?

Wanneer je een vraag aan de regio Overijssel stelt, word je te woord gestaan door één van de volgende hersenletsel deksundigen.

Natska Jansen

Hersenletseldeskundige & regiocoördinator

Brigitte Martens

Hersenletseldeksundige

Het regionale hersenletselteam

In Overijssel is sinds 2002 een actief netwerk; HersenletselNet Overijssel.

HersenletselNet Overijssel heeft tot doel het bewerkstelligen van een betere coördinatie, samenwerking en afstemming van activiteiten, regionaal en subregionaal, tussen betrokken voorzieningen en hulpverleners, die een rol vervullen in de behandeling van én zorg voor mensen met verworven hersenletsel.

Belangrijk onderdeel van het Overijsselse HersenletselNet is het hersenletselteam.  In Overijssel is het hersenletselteam sinds 1997 actief. De leden geven advies, tezamen hebben ze een goed overzicht over het totale zorgaanbod voor mensen met niet aangeboren Hersenletsel in en om Overijssel.

In het Overijsselse Hersenletselteam hebben de volgende professionals zitting; Verpleegkundig Specialist neurologie/ouderen in de eerstelijn, maatschappelijk werkende, psycholoog, activiteitentherapeut, neuroloog, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde, logopedist, wijkcoach, GZ-psycholoog, Verpleegkundig Specialist GGZ, basispsycholoog en een neuro-psychiater.

Leden
Het actieve netwerk; HersenletselNet Overijssel bestaat uit vele organsiaties in Overijssel die actief zijn voor en met mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 • InteraktContour

 • Mediant - organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente

 • Carintreggeland

 • Revalidatiecentrum Roessingh

 • Livio

 • de Posten

 • TriviumMeulenbeltZorg

 • Zorgaccent

 • Ziekenhuisgroep Twente: ZGT Almelo en ZGT Hengelo

 • LHV Twente

 • Medisch Spectrum Enschede (MST)

 • Liberein

 • Zorggroep Sint Maarten

 • Dimence - bieden geestelijke gezondheids- zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de cliënt.

 • Deventer Ziekenhuis

 • ABC de Cirkel
 • Klimmendaal Revalidatiespecialisten

 • Carinova - actief op vier zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Hulp en Jeugd- en Maatschappelijke Zorg

 • Zozijn/ Op pad

 • MEE IJsseloevers

 • Solis

 • Tactus Verslavingszorg

 • HCDO

 • Bartiméus
 • ZGR - serviceorganisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn

 • Isala

 • Vogellanden - centrum voor revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl

 • Revalidatiecentrum IJsselheem

 • Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

 • Het Baken

 • Viattence

 • Icare

 • Zorgspectrum Het Zand - Zandhove

 • Koninklijke Visio

Contact met regiocoördinator
Heb je een vraag over het regionale hersenletselteam? Neem dan contact op met de coördinater van het Expertisenetwerk NAH Natska Jansen via info@hersenletselnetoverijssel.nl of 06-27032077. Voor vragen over hersenletsel klik hier.

Bezoek de website van onze regionale partners